Se samtliga föreskrifter

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter

Föreskrifterna för mast- och stolparbete gäller master, stolpar, stag, strävor, tillträdesanordningar och stolpskor. Föreskrifterna tar upp sådant som utbildning, utrustning och medicinsk kontroll vid höjdarbete.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades lydelsen av 6 § som handlar om medicinska kontroller. Begreppet ”höjdarbete” beskrivs nu som ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter”.

Omslagsbild: AFS
Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr

Omslagsbild på Kreosot i stolpen (ADI 352)
Kreosot är ett träskyddsmedel som ofta finns i stolpar, till exempel för el- och teleledningar. Kreosot är hälsofarligt, och du som jobbar i stolpar bör vara medveten om riskerna och de skyddsåtgärder du kan göra.
Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06