Se samtliga föreskrifter

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter

Föreskrifterna för mast- och stolparbete gäller master, stolpar, stag, strävor, tillträdesanordningar och stolpskor. Föreskrifterna tar upp sådant som utbildning, utrustning och medicinsk kontroll vid höjdarbete.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades lydelsen av 6 § som handlar om medicinska kontroller. Begreppet ”höjdarbete” beskrivs nu som ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter”.

Omslagsbild: AFS
Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr

Kreosot är ett träskyddsmedel som ofta finns i stolpar, till exempel för el- och teleledningar. Kreosot är hälsofarligt, och du som jobbar i stolpar bör vara medveten om riskerna och de skyddsåtgärder du kan göra.

Senast uppdaterad 2019-08-20