Maskiner och arbetsutrustning

Maskiner orsakar många arbetsskador. Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta.

En grävskopa

Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer. Du som är maskintillverkare måste följa en viss procedur innan maskinen släpps ut på marknaden eller tas i drift.

Maskiner

Ansvar för maskiner

Många maskiner ger upphov till vibrationer som kan ge domningar i händerna. Läs om hur du kan skydda dig mot skadliga vibrationer på sidorna om vibrationer.

Vibrationer

Regler om lyftanordningar och lyftredskap

Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyft­redskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, person­lyft och upp­ställning av mobila maskiner. Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Kranar, lyftar och lyftredskap

Marknadskontroll och CE-märkning

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll av produkter innan de når användarna

Marknadskontroll av farliga produkter

Anmälan av farlig eller bristfällig produkt

Produktutformning och CE-märkning

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-12