Arbetsmiljödokumentation för efterföljande arbeten

Byggherren ska se till att en dokumentation tas fram som kan behövas för att kunna arbeta säkert och hälsosamt vid framtida arbeten med byggnaden eller anläggningen, exempelvis vid drift och rivning.

Arbetsmiljödokumentationen ska arbetas fram av Bas-P, kompletteras av Bas-U och vara färdig när byggnads- och anläggningsarbetena har avslutats. Byggherren ska förvara dokumentationen så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar och överlämna den till en eventuell ny ägare. 

Arbetsmiljödokumentationen ska beskriva

  • objektets konstruktion
  • objektets utformning
  • vilka material och byggprodukter som har använts.

Arbetsmiljödokumentationen kan bestå av valda delar av de relationshandlingar som normalt görs vid byggnadsarbeten, kompletterade med lämplig arbetsmiljöinformation. Beskrivningarna i arbetsmiljödokumentationen ska vara tillräckliga för att man ska kunna arbeta säkert och hälsosamt vid

  • drift
  • underhåll
  • ändring
  • rivning av byggnaden eller anläggningen.

Senast uppdaterad 2023-07-13