Se samtliga föreskrifter

Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter

Föreskrifterna gäller svetsning och termisk skärning i metalliska material. Reglerna berör till exempel skydd mot svetsrök, farlig spänning, optisk strålning samt brand och explosion.
Omslagsbild: AFS
Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:20 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1992:9 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Webbplats om svetsning

webbplatsen svetsa rätt - en person svetsar

Svetsa rätt är en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) som ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i framtagningen och granskningen av innehållet.

Svetsa rätt, webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2016-06-13