Kommunikation

Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation. Den externa kommunikationen utgör tillsammans med verksamhetsområdena analys, regler och inspektion Arbetsmiljöverkets kärnverksamhet.

Kommunikation är avgörande för att vi ska klara myndighetens uppdrag att ge konkret och användbar information som hjälper oss att nå visionen om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Klarspråk och tillgänglighet är viktiga hörnpelare i vårt sätt att kommunicera.

Avdelningens främsta kanaler är massmedia, vår webbplats (av.se), sociala medier, nyhetsbrev, evenemang och internt vårt intranät. Vi har också poddavsnitt som belyser viktiga arbetsmiljöfrågor.

Porträttbild Eva Ferndahl, avdelningschef K
Avdelningschef (Kommunikation)
Eva Ferndahl
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2023-07-14