Kommunikation

Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation. Den externa kommunikationen utgör tillsammans med verksamhetsområdena analys, regler och inspektion Arbetsmiljöverkets kärnverksamhet.

Kommunikation är avgörande för att vi ska klara myndighetens uppdrag att ge konkret och användbar information som hjälper oss att nå visionen om att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Klarspråk och tillgänglighet är viktiga hörnpelare i vårt sätt att kommunicera.

Avdelningens främsta kanaler är massmedia, vår webbplats (av.se), intranätet, sociala medier, kampanjer, mässor, evenemang och trycksaker.

Greta Svensson
Avdelningschef (Kommunikation)
Greta Svensson
Telefon: 010-730 91 33

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-17