Se samtliga föreskrifter

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.
Orange omslagsbild av föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar började att gälla 1 december 2017

Här kan du ta del av webbinformation om vad ändringarna innebär.

Bättre skydd med nya regler för trycksatta anordningar

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-07-05