Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd minskar risken för ögon- och ansiktsskador som kan orsakas av till exempel flygande partiklar, damm, gas, stänk av kemikalier, solljus, laserstrålning, ljusbåge, IR- och UV-strålning.

Byggarbetare som svetsar

Det finns flera typer av ögon- och ansiktsskydd:

  • glasögon med eller utan sidoskydd
  • korgglasögon som har en heltäckande ram
  • visir eller huva, ibland kombinerad med hjälm eller andningsskydd.

Det ska finnas en märkning på linsen och bågen som visar vad ögonskyddet skyddar mot. Märkningen är kodad och består av olika bokstäver och siffror. Förklaring till koderna finns i bruksanvisningen.

Välj rätt skydd

När man väljer ögonskydd mot olika typer av optisk strålning ska man ta hänsyn till vilken eller vilka våglängder som kommer från exponeringskällan och som ögonskyddet ska skydda mot. Dessutom ska ögonskyddets dämpningsgrad vara tillräcklig för att skydda mot exponeringens styrka. Om det finns risk för stänk av kemikalier ska man använda visir, huva med visir eller korgglasögon som sluter tätt mot ansiktet.

Förebyggande - att välja skyddsutrustning

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.
Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-10