Riskutsatta branscher

Det finns flera branscher där det är vanligt med osund konkurrens enligt analyser på EU-nivå och erfarenhet från motsvarande myndigheter till Arbetsmiljöverket i grannländerna.

Utifrån samverkan, sammanställning av rapporter och analysunderlag är fokus för närvarande inom branscherna hotell- och restaurang, bygg, transport och gröna näringen, till exempel jordbruk, skogsbruk, bärplockning, samt städ (tillkommer 2018.)

Här nedan hittar du information som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster. Foldrarnas statistikunderlag om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och allvarliga tillbud under respektive bransch bygger på Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador och anmälningar enligt 3 kap 3a § arbetsmiljölagen.

Byggnads- och anläggningsarbete

Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnads­arbetare som hos andra arbetstagare. Orsakerna är bland annat fall från höjd, olika slags belastnings­skador och olyckor vid användning av olika slags maskiner.

Byggnadsbranschen ligger över genomsnittet i förhållande till andra branscher när det gäller anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta.

Branschen - El, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen VVS, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen Anläggning av väg, motorväg, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster.

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr 

Transport och kommunikationer

Över 250 000 människor arbetar inom branschen transport och kommunikationer i Sverige idag. Antalet anmälda arbetsskador ligger över genomsnittet jämfört med andra branscher och särskilt kollektivtrafiken, transporter på järnväg och godshantering anmäler många arbetsskador.

Trafiksäkerhet är av stor betydelse för arbets­miljön inom denna bransch. Det är därför nödvändigt att en trafiksäkerhetspolicy finns med i arbetsgivarens arbetsmiljöpolicy.

Branschen - Godstrafik, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - Taxi och färdtjänst, statistik, öppnas i nytt fönster

Jordbruk & skogsbruk (Gröna näringen)

Inom jordbruk och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i de flesta andra branscher. För att minska antalet olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar finns regler som ska göra arbetet säkrare.

Branschen - Gröna näringen, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Hotell- och restaurang

De vanligaste problemen inom hotell och restaurang är belastningsskador på grund av tunga lyft, fallolyckor (på t.ex. hala golv) och förlorad kontroll över föremål som tallrikar och kastruller samt bränn- och skärskador. Högarbetsbelastning, buller och hot och våld är andra problem inom hotell- och restaurangsektorn.

Branschen - Restaurangbranschen, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Städning

Städare, eller lokalvårdare, arbetar inom många olika branscher och arbetsförhållandena kan variera mycket. Fallolyckor som oftast beror på att golven är hala eller att man snubblar i trappor är vanligast. Påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser som ger höga belastningar på kroppen är framåtböjda och vridna ställningar. Det kan till exempel vara när man måste komma åt under möbler, eller när badkar ska tvättas och sängar bäddas. Dåligt anpassade städredskap kan också ge onödiga påfrestningar.

Branschen - Fastighetsrelaterade stödtjänster, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Allt om städ, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-06