Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna en förhandsanmälan till oss innan arbetet påbörjas.

Byggherren ska lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket för byggarbetsplatser

  • där arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller
  • där det totala antalet persondagar beräknas bli fler än 500.

Syftet med förhandsanmälan är att Arbetsmiljöverket ska känna till alla större byggprojekt som pågår.

Förhandsanmälan ska lämnas i förhand, det vill säga innan det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar. Det är bara de uppgifter som man känner till för tillfället som måste anges i förhandsanmälan.

Byggherren ansvarar också för att ett exemplar av förhandsanmälan finns uppsatt på byggarbetsplatsen och att den version som finns uppsatt uppdateras vid behov. Byggherren behöver däremot inte skicka in en ny förhandsanmälan om arbetet redan är förhandsanmält en gång.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Förhandsanmälan ska skickas till:

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

alternativt

Postadress:
Arbetsmiljöverket
171 09 Solna

Vi uppskattar om förhandsanmälan skickas via e-post i första hand.

Vi kan genomföra en inspektion

Arbetsmiljöverket kommer spara förhandsanmälan så länge byggprojektet pågår. Vi kan inspektera byggarbetsplatsen om vi anser att det är lämpligt.

Du kommer få ett automatiskt svar

När vi har tagit emot din förhandsanmälan kommer du få ett automatiskt svar till den e-postadress som du har angivit.

Sanktionsavgifter inom bygg

Sedan 2014 utfärdas sanktionsavgifter vid byggnads- och anläggningsarbete som bryter mot vissa bestämmelser i AFS 1999:3, bland annat om byggherren inte har skickat in en förhandsanmälan när det krävs.

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-03-10