Se samtliga föreskrifter

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar, andra tekniska anordningar och på andra arbetsplatser med explosionsfarliga miljöer.
Omslagsbild: AFS
Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:13 (ändringsföreskrift) inklusive tillhörande rättelseblad för sid 8, pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2013:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2003:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-08