Se samtliga föreskrifter

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar, andra tekniska anordningar och på andra arbetsplatser med explosionsfarliga miljöer.
Omslagsbild: AFS
Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:13 (ändringsföreskrift) inklusive tillhörande rättelseblad för sid 8, pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2013:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2003:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2016-06-08