Förebygg riskerna vid vindkraftverk

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.

En maskin vid ett vindkraftverk

Förebygg riskerna vid vindkraftverk genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete på sidan arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön vid vindkraftverk

Arbetsgivaren ska ge de anställda den arbetsledning och de instruktioner som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete utan risk för ohälsa och olycksfall. De anställda ska veta hur man på ett säkert sätt arbetar med drift och underhåll.

Arbetsgivaren ska se till att chefer, arbetsledare och andra arbetstagare som har arbetsmiljöuppgifter har tillräckligt med tid att utföra dessa.

Läs mer i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12