Lagen om arbetstid med mera i husligt arbete

Lagen (1970:943) om arbetstid med mera i husligt arbete innehåller bestämmelser om det arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll.

Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj, utom i de fall där arbetstagaren är personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen om arbetstid med mera i husligt arbete innehåller bestämmelser om bland annat

  • ordinarie arbetstid 
  • övertid 
  • skydd mot ohälsa m.m. 
  • anställningsavtalets ingående och upphörande 
  • tillsyn samt 
  • ansvar, sanktionsavgift och skadestånd    

Lagen om arbetstid med mera i husligt arbete, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tillsyn

Arbetsmiljöverket har tillsyn över att bestämmelserna i 2, 3, 4, 6, 9 och 10 §§ i lagen om arbetstid med mera i husligt arbete följs. 

Så går en inspektion till

Au pair i Sverige

Alla bestämmelser i lagen om arbetstid med mera i husligt arbete gäller för arbetstagare som har fyllt 18 år och som arbetar eller ska arbeta som au pair i Sverige, det vill säga arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll. För arbetstagare under 18 år gäller endast vissa bestämmelser i lagen om arbetstid med mera i husligt arbete. Läs mer om det i 1 § i lagen.

Arbetstillstånd

Upplysningar om arbetstillstånd för arbete som au pair i Sverige kan hämtas hos Migrationsverket.

Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-05-06