Kunskapssammanställningar

Ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag är att informera och sprida kunskap inom särskilt utvalda områden. Därför publicerar vi kunskapssammanställningar - sammanställningar av aktuell forskning inom arbetsmiljöområdet.

På den här sidan hittar du alla kunskapssammanställningar vi har gett ut. På undersidorna kan du läsa mer om varje kunskapssammanställning. Där hittar du också pdf:er att ladda ner och länkar till filmade seminarier och forskarnas presentationer.

Kontakt

Om du har några frågor om de publicerade eller de kommande kunskapssammanställningarna kan du höra av dig till Ulrika Thomsson Myrvang eller Anna-Carin Carlsson.

Kontakt via e-post

Arbetsmiljöverkets seminarier

Kunskapssammanställningarna presenteras oftast på seminarier.
Nästa seminarium hålls den 7 mars.

 Se aktuella seminarier på kalendariesidan

Se alla filmer från konferensen ”Att förebygga dödsolyckor”

Den 5 maj 2017 presenterades fyra nya kunskapssammanställningar som handlar om dödsolyckor och olycksfall i arbetslivet på heldagskonferensen "Att förebygga dödsolyckor". Presentationerna ligger i en spellista och spelar upp efter varandra. Där finns även tre intervjuer med forskarna.

Publicerade kunskapssammanställningar

2017

Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (RAP 2017:5), kunskapssammanställning

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet (RAP 2017:4), kunskapssammanställning

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 1 (RAP 2016:9) och delrapport 2 (RAP 2017:3), kunskapssammanställningar

2016

Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö? (RAP2016:10), kunskapssammanställning

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 2016:8), kunskapssammanställning

Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa (RAP 2016:5), kunskapssammanställning

Kvinnors och mäns arbetsvillkor (RAP 2016:2), kunskapssammanställning

Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet (RAP 2016:1), kunskapssammanställning

2015

Svensk arbetsmiljöforskning 2017–2027 - Underlag till regeringens forskningspolitik (RAP 2015:18), kunskapssammanställning

Digital arbetsmiljö, kartläggning (RAP 2015:17), kunskapssammanställning

Kloraminer och exponering i badhus (RAP 2015:16), kunskapssammanställning

Bergdamm vid berg-, gruv- och infrastrukturprojekt (RAP 2015:15) kunskapssammanställning

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13) kunskapssammanställning

Fysisk aktivitet och träning som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär (RAP 2015:11), kunskapssammanställning

Riskperception och interventionsmetoder (RAP 2015:7), kunskapssammanställning

2014

Carcinogena kemikalier i gränsvärdeslistan - samverkanseffekter (RAP 2014:10), kunskapssammanställning

Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften (RAP 2014:8), kunskapssammanställning 

Den hjärnvänliga arbetsplatsen (RAP 2014:2), kunskapssammanställning 

Hälsorelaterad arbetsmiljöövervakning (RAP 2014:1), kunskapssammanställning 

2013

Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 2 (RAP 2013:12), kunskapssammanställning  Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 1 (RAP 2013:11), kunskapssammanställning 

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet (RAP 2013:9), kunskapssammanställning 

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:5), kunskapssammanställning 

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling (RAP 2013:4), kunskapssammanställning

Störande buller i arbetslivet (RAP 2013:3), kunskapssammanställning 

Hörsel och hörselskador i arbetslivet (RAP 2013:2), kunskapssammanställning 

Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning 

2012

Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall (RAP 2012:17), kunskapssammanställning 

Syn och belysning för äldre i arbetslivet (RAP 2012:16), kunskapssammanställning 

Ökad säkerhet inom jordbruket, interventioner och andra strategier (RAP 2012:15), kunskapssammanställning 

Migrantarbete inom den gröna näringen (RAP 2012:14), kunskapssammanställning

Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? (RAP 2012:10), kunskapssammanställning

Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9), kunskapssammanställning 

Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen (RAP 2012:8), kunskapssammanställning 

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (RAP 2012:7), kunskapssammanställning

Migration och arbetsmiljö (RAP 2012:4), kunskapssammanställning 

Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv (RAP 2012:1), kunskapssammanställning 

2011

Hot och våld inom vård och omsorg (RAP 2011:16), kunskapssammanställning 

Hot och våld i skolan - en enkätstudie bland lärare och elever (RAP 2011:15), kunskapssammanställning 

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning 

Arbetsmarknad i förändring  - en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete (RAP 2011:12), kunskapssammanställning  Kartor och statistik - redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden (RAP 2011:12b), kunskapssammanställning 

Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång (RAP 2011:11), kunskapssammanställning

Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv (RAP 2011:9), kunskapssammanställning

Arbete med helkroppsvibrationer hälsorisker (RAP 2011:8), kunskapssammanställning

Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet (RAP 2011:7), kunskapssammanställning

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6), kunskapssammanställning

Kvarts och dess cancerframkallande förmåga (RAP 2011:5), kunskapssammanställning

Organiskt damm i lantbruk (RAP 2011:4), kunskapssammanställning 

Våld och genus i arbetslivet (RAP 2011:3), kunskapssammanställning

Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen (RAP 2011:2), kunskapssammanställning 

Kolnanorör (RAP 2011:1), kunskapssammanställning

2010

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen (RAP 2010:1), kunskapssammanställning

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem (RAP 2010:2), kunskapssammanställning

Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige (RAP 2010:3), kunskapssammanställning

Våld i arbetslivet - en kriminologisk kunskapsöversikt (RAP 2010:4), kunskapssammanställning

Reach och hygieniska gränsvärden (RAP 2010:5), kunskapssammanställning

Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser (RAP 2010:6), kunskapssammanställning

Nyheter och presssmeddelanden om kunskapssammanställningar

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet

  • 12 april 2016

Standardisering i lean-produktion riskerar ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat självbestämmande för personalen. Andra delar leder till att onödiga och krävande arbetsmoment skalas bort, vilket har positiva effekter för hälsan på jobbet.

Begränsad kunskap om hur en bra variation av arbetsbelastning ska se ut

  • 10 februari 2016

En effektiv åtgärd mot belastningsbesvär och trötthet i yrken med repetitiva rörelser och bundna arbetsställningar är att variera den fysiska belastningen. Det är forskare och praktiker överens om. Men vilken variation som fungerar bäst saknar forskarna svar på.

Oklarheter kring den digitala arbetsmiljön

  • 1 december 2015

Havererade journalsystem inom vården, gränslösa arbetstider, dåligt stöd vid införandet av nya it-system. En ny rapport tar upp dagens digitala arbetsmiljöer och dess brister.

Fysisk träning hjälper mot belastningsbesvär

  • 17 juni 2015

Hjärtinfarkt, stroke, diabetes och högt blodtryck kan minskas med regelbunden motion och fysisk träning, enligt tidigare forskning. Nu visar en rapport en koppling mellan fysisk träning och minskade besvär i leder och muskler.

Gemensamt ansvar när tjänster upphandlas – recept för säkrare arbetsmiljö

  • 25 maj 2015

Lägsta prisprincipen när tjänster upphandlas samt bristande hänsyn och kunskap om arbetsmiljörisker resulterar alltför ofta i att arbetstagare far illa på jobbet. En forskarrapport visar att upphandlande organisationer kan råda bot på problemet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-01-09