Lättlästa broschyrer

Bild på några av Arbetsmiljöverkets trycksaker som hålls upp som en solfjäder.

Broschyrerna grundar sig på våra föreskrifter. 
I broschyrerna finns korta texter
som förklarar reglerna i föreskrifterna
på ett enkelt sätt.
Broschyrerna finns att ladda ner som pdf.

Senast uppdaterad 2023-12-18