Se samtliga föreskrifter

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Föreskrifterna om genmodifierade mikroorganismer (GMM) syftar till att skydda både hälsa och miljö. Det finns regler om skyddsåtgärder, dokumentation, anmälan och tillstånd.
Omslagsbild: AFS
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Ursprungs- och ändringsföreskrift

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-06-05