Se samtliga föreskrifter

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Föreskrifterna om genmodifierade mikroorganismer (GMM) syftar till att skydda både hälsa och miljö. Dokumentet innehåller föreskrifter och allmänna råd för skyddsåtgärder, dokumentation, klassificering och märkning.
Omslagsbild: AFS
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-10