Statistik om olyckor inom jordbruk

Olyckor inom jordbruk orsakas främst av maskiner, djur och av fall. Under 2016 anmäldes totalt 180 olyckor och 33 allvarliga tillbud, alltså situationer som hade kunnat leda till allvarliga olyckor.

Många är ensamföretagare inom jordbruk

År 2016 var antalet sysselsatta inom jordbruket 171 400, varav 42 procent var kvinnor. Sedan 2007 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med närmare tre procent.

Andelen ensamföretagare av de sysselsatta är 87 procent (148 000). Trenden sedan 2007 är en minskning av antalet ensamföretagare. Sedan 2007 har antalet minskat med närmare 15 procent.

Antalet tillfälligt sysselsatta ökar

En annan trend sedan 2007 är ökningen av antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag. Sedan 2007 har antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag ökat med 63 procent.

Geografisk spridning

Flest antal sysselsatta inom jordbruket finns i Västra Götalands län med 31 900 personer och i Skåne län med 24 700 personer. Östergötland kommer på tredje plats och sysselsatte 9 900 personer år 2016. Lägst sysselsättning uppmäts i Norrbottens län med 3 200 sysselsatta inom jordbruket år 2016. (Informationen är hämtad från SCB, Sveriges officiella statistik.)

Flest olyckor inom jordbruk orsakas av djur

De flesta av de anmälda olyckorna inom jordbruket orsakas av djur, och dödsolyckor orsakas oftast av nötdjur. Efter nötdjur är hästar de djur som oftast är inblandade i olyckor. Det är oftast äldre män och yngre kvinnor som är med om olyckor.

Olycksorsaker
Typ av olycka Anmälda olyckor under åren 2012 - 2016
Orsakad av nötdjur

169

Orsakad av häst

100

Orsakad av maskin

185

Fallolycka

48

Orsakad av jordbrukstraktor, -fordon eller -vagn

48


Dödsfall inom jordbruket

Under tidsperioden 2012-2016 skedde 21 dödsfall; samtliga var män.

Anmälda dödsolyckor
Typ av olycka Anmälda dödsolyckor under åren 2012 - 2016
Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning

4

Gasrelaterat - förångning, aerosol-, gasbildning

3

Förlorad kontroll över handverktyg

2

Förlorad kontroll över maskin

2

Bristning av material i fogar och/eller kopplingar

2

Ras, fall, glidning av föremål - uppifrån

1

Ras, fall, glidning av föremål - på samma nivå

1

Förlorad kontroll över föremål

1

Förlorad kontroll över djur

1

Fall av person

1

Den skadades närvaro

1

Ingen uppgift

2

 

Arbetsolyckor inom jordbruk, faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Risker inom jordbruk

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-03-22