Statistik om olyckor inom jordbruk

Olyckor inom jordbruk orsakas främst av maskiner, djur och av fall. Under 2019 anmäldes totalt 218 olyckor och 26 arbetssjukdomar.

Många är ensamföretagare inom jordbruk

År 2016 var antalet sysselsatta inom jordbruket 171 400, varav 42 procent var kvinnor. Sedan 2007 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med närmare tre procent.

Andelen ensamföretagare av de sysselsatta är 87 procent (148 000). Trenden sedan 2007 är en minskning av antalet ensamföretagare. Sedan 2007 har antalet minskat med närmare 15 procent.

Antalet tillfälligt sysselsatta ökar

En annan trend sedan 2007 är ökningen av antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag. Sedan 2007 har antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag ökat med 63 procent.

Geografisk spridning

Flest antal sysselsatta inom jordbruket finns i Västra Götalands län med 31 900 personer och i Skåne län med 24 700 personer. Östergötland kommer på tredje plats och sysselsatte 9 900 personer år 2016. Lägst sysselsättning uppmäts i Norrbottens län med 3 200 sysselsatta inom jordbruket år 2016. (Informationen är hämtad från SCB, Sveriges officiella statistik.)

Flest olyckor inom jordbruk orsakas av djur

De flesta av de anmälda olyckorna inom jordbruket orsakas av djur, och dödsolyckor orsakas oftast av nötdjur. Efter nötdjur är hästar de djur som oftast är inblandade i olyckor. Det är oftast äldre män och yngre kvinnor som är med om olyckor.

Olycksorsaker
Typ av olycka Anmälda olyckor under åren 2015 - 2019
Orsakad av nötdjur

136

Orsakad av häst

77

Orsakad av maskin

188

Fallolycka

218

Orsakad av jordbrukstraktor, -fordon eller -vagn

46


Dödsfall inom jordbruket

Under tidsperioden 2015-2019 skedde 26 dödsfall; 25 män och en kvinna.

Anmälda dödsolyckor
Typ av olycka Anmälda dödsolyckor under åren 2015 - 2019
Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning

7

Gasrelaterat - förångning, aerosol-, gasbildning

3

Förlorad kontroll över maskin

2

Bristning av material i fogar och/eller kopplingar

1

Ras, fall, glidning av föremål - uppifrån

6

Ras, fall, glidning av föremål - på samma nivå

1

Förlorad kontroll över djur

1

Fall av person

3

Den skadades närvaro

1

Ingen uppgift

1

 

Arbetsolyckor inom jordbruk, faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Risker inom jordbruk

Senast uppdaterad 2022-12-05