Information om produkter man fört in till Sverige och egentillverkade produkter - 7 §

För de farliga kemiska produkter som tillverkats på arbetsstället eller förts in till Sverige ska det finnas ett dokument med risk- och skyddsinformation. Dokumentet ska vara på svenska eller på ett annat språk som hela personalen använder och innehålla de uppgifter som behövs om hälsa och säkerhet.

Underlag för dokumentet kan man få från information om innehållsämnena eller från den utländska tillverkaren. REACH-förordningen gäller för ämnen som tillverkas för eget bruk i vissa fall.

I liten skala för eget bruk

Om den kemiska produkten tillverkas eller används för eget bruk i liten skala på laboratorium behövs dock inget särskilt dokument. Det räcker då med att dokumentera resultatet av riskbedömningen och beslutade åtgärder. 

Okända egenskaper

I vissa fall är det inte möjligt att ha god kännedom om de farliga egenskaperna när hanteringen börjar. Detta gäller till exempel när okända prov ska analyseras.

Det är då viktigt att vidta skyddsåtgärder mot de risker som följer av farliga egenskaper som man inte kan utesluta att produkten har.

En kemisk produkt med ofullständigt kända egenskaper bör märkas med information om detta och placeras så att den inte är allmänt tillgänglig på laboratoriet.

Senast uppdaterad 2023-07-12