Luft och ventilation

Du påverkas av den luft du andas. Om du upplever luften som frisk mår du bra. En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt.
En tillverkningslokal med flera maskiner varav en maskin används av en man som trycker på maskinens knappar

Ventilation betyder luftväxling, det vill säga att förorenad luft byts ut mot frisk uteluft. Med ventilation kan man också mena de system som ger luftväxling. Systemen styr hur luften tillförs och sprids i en lokal. En bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften, men den kan inte ta bort allt.

För att uppnå en bra ventilation behövs en viss storlek på luftflödet, alltså den mängd luft som passerar genom lokalen. Det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, den så kallade tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår. 

Risker med dålig luftkvalitet

Om man är extra känslig, och har till exempel astma eller allergi, kan en luftkvalitet som av de flesta upplevs som acceptabel vara direkt ohälsosam.

På många arbetsplatser avges ämnen som kan vara direkt hälsofarliga. Det är fallet inom en del av industrin men också hos till exempel frisörer och nagelskulptörer. Det som avges kan vara partiklar eller giftiga gaser. Om de farliga ämnena inte förs bort kan de ge upphov till allvarliga sjukdomar.

Fuktproblem i en byggnad ger ofta en sämre luftkvalitet.  Fler personer kan då få problem med hälsan.

På sidorna om inomhusmiljö och hälsobesvär kan du läsa mer om byggnadsrelaterad ohälsa.

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Åtgärder för att minimera riskerna med dålig luftkvalitet

Man ska alltid bedriva verksamheten så att den ger så lite luft­föroreningar som möjligt. Man kan till exempel välja kemikalier som ger mindre luft­föroreningar och kapsla in processer som förorenar.

Städning är en viktig åtgärd för att minska mängden luftföroreningar. Läs mer på våra sidor om städning.

Städning

Om det ändå avges luft­föroreningar så måste de föras bort. Det bästa sättet att föra bort luft­föroreningar är med hjälp av ventilation. Den förorenade luften ersätts då med renare ute­luft.

Arbetslokaler och personal­utrymmen ska ha sådana ventilations­system för luft­växling att luft­kvalitén är tillfreds­ställande för de som vistas där.

I första hand ska man ta bort föroreningarna vid källan. Om föroreningarna avges koncentrerat ska det finnas process­ventilation.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss luft­växling men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum (tilluft) är ren.

På sidorna om temperatur och klimat kan du läsa mer om risker och förebyggande åtgärder när det gäller temperatur och klimat på arbetsplatsen.

Temperatur och klimat

På sidorna om att projektera och bygga restaurang kan du läsa mer om vad man ska tänka på när det gäller ventilation i restauranger.

Projektera och bygga restaurang

Luft och ventilation på kontor 

På kontor är luften sällan hälsofarlig men den kan ändå påverka hur du mår och hur bra du kan prestera. I kontorslokaler är det vanligtvis behovet av att föra bort dålig lukt som styr hur mycket ventilation som behövs. Ett annat vanligt problem på kontor är att det är för varmt. Höga temperaturer medför att luften inte känns fräsch, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre. Om ventilationen fungerar väl räcker det normalt för att sänka temperaturen, men det är inte säkert att det går att ventilera bort allt värmeöverskott. Man kan också behöva ta till andra åtgärder som till exempel att:

  • sätta upp solavskärmning som till exempel markiser eller persienner
  • placera värmealstrande maskiner, som kopiatorer och faxar, i rum med extra ventilation
  • sänka temperaturen med hjälp av kylinstallationer eller nattkylning (när ventilationen tar in kall nattluft som kyler husets stomme vilket gör att det blir svalare under dagen).

Föreskrifter om luft och ventilation 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Broschyrer om luft och ventilation

Friska fläktar (ADI 550), broschyr

Luften vi andas (ADI 551), broschyr

Föreskrifter och publikationer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS:2001:01), föreskrifter

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (H455), bok

Du hittar även med information om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du kan arbeta med arbetsmiljön på vår sida Arbeta med arbetsmiljön.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-26