Se samtliga föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Omslagsbild: AFS
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2010:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2001:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Lista över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda regler om användning av personlig skyddsutrustning, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.
Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr

Omslagsbild på CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469)
Den här broschyren handlar om regler för CE-märkning av skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. CE-märket ska visa att utrustningen uppfyller säkerhetskraven.
CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03