Se samtliga föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.
Omslagsbild: AFS
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2010:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2001:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.

CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr

Den här broschyren handlar om regler för CE-märkning av skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. CE-märket ska visa att utrustningen uppfyller säkerhetskraven.

Senast uppdaterad 2019-06-26