Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Anmälan om rivning av asbest

På den här sidan kan du anmäla rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Anmäl varje gång ni ska riva asbest

Ni måste först ha tillstånd från oss att riva asbest. När ni har fått det måste ni anmäla varje enskilt arbete med asbest till oss. Anmäl senast två arbetsdagar innan ni börjar riva asbest.

I akuta fall måste ni kanske börja riva asbest innan ni har hunnit anmäla skriftligt, exempelvis efter en vattenläcka. Då måste ni få ett muntligt godkännande av oss innan ni startar arbetet.

Så anmäler du

  1. Fyll i anmälan
    • Fyll i formuläret nedan.
    • Tänk på att du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret och skicka in din anmälan vid ett och samma tillfälle.
  1.  
  2. Skicka anmälan till oss
    • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

 

När vi har tagit emot anmälan får kontaktpersonen ett automatiskt svar till sin e-post.

Din anmälan kommer att skickas vidare inom Arbetsmiljöverket till den region där ni ska utföra arbetet.

 

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

1. Uppgifter om företaget som ska riva

Företagsnamn

Hämta företagsnamnet med hjälp av ert organisationsnummer.

2. Kontaktuppgifter

3. Tidpunkt för rivning

4. Uppgifter om rivningsobjektet

5. Uppgift om beställaren

6. Om rivningen

Rivningens art

Blå asbest (Krokidolit) (frivilligt)
Saneringsmetod (frivilligt)

7. Rivningens omfattning

8. Hur avfallet kommer att transporteras och deponeras.

9. Övrigt

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket