Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

På den här sidan kan du ansöka om tillstånd för rivning av asbest eller tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest.

Ansök om tillstånd för att riva asbest

Ni måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket om ni vill riva där det finns asbest.

Ansök senast fyra veckor innan ni ska börja riva. Ni måste också ansöka igen vid företagsombildning, när ert företag får ett nytt organisationsnummer.

Ett tillstånd kan inte överlåtas. Det innebär att ni inte kan använda ett tillstånd som vi har gett till ett annat företag för samma arbetsplats.

Du kan använda formuläret nedan eller den blankett som finns under formuläret.

Så fyller du i formuläret

Beskrivning hur du fyller i formuläret

Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Tryck på knappen Hämta arbetsställe för att få fram ert företags arbetsställen.

Kontaktuppgifter

Tider
Bifoga handlingar

Markera ovanför att de obligatoriska bilagorna bifogas.

Max 20Mb/fil. Max 15 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Övrigt

Här kan du lämna någon annan upplysning som är till hjälp vid handläggningen av er ansökan.

Det kan bland annat vara:
  • nuvarande tillstånds diarienummer
  • nuvarande tillstånd går ut
  • ni kommer att komplettera med någon handling som saknas vid ansökningstillfället
  • varför yttrande från skyddsombud saknas


Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.