Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka arbetsmiljöregler som gäller för hälso- och sjukvården och om hur man kan bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Sidan vänder sig till dig som är arbetsgivare och politiker, men även till dig som är arbetstagare eller skyddsombud.

Du får bland annat råd om hur man kan arbeta för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska risken för arbetsskador. En säker arbetsmiljö ger också en säker vårdmiljö vilket ökar kvaliteten på vården.

Inom hälso- och sjukvården arbetar många olika yrkeskategorier i många olika verksamheter. Varje verksamhet har sina specifika arbetsmiljörisker. Arbetet är kunskapsintensivt med ständig utveckling och anpassning till nya rön och politiska inriktningar, vilket påverkar arbetsbelastningen för de anställda. Mänskliga kontakter är en stor del av arbetet vilket ger en stor tillfredsställelse men det kan också innebära påfrestningar. 

Belastning och sociala faktorer vanligaste orsakerna till arbetssjukdom

Inom hälso- och sjukvården angav 30 procent under åren 2008–2013 att belastning var orsak till deras anmälda arbetssjukdom. Nästan lika många (28 procent) angav organisatoriska och sociala faktorer samt kemiska och biologiska faktorer (28 procent) som orsak till sjukdom.

Under kemiska och biologiska orsaker finns smitta, men också besvär på grund av problem som kan relateras till byggnaden. Det kan vara symptom som irritation i ögon, näsa och hals, torra slemhinnor, hudutslag och trötthet – problem där ohälsan minskar eller upphör när man lämnar byggnaden. Du kan läsa mer om byggnadsrelaterad ohälsa på temasidan om byggnader och ohälsa. 

 

Senast uppdaterad 2018-05-09