Här kan du tipsa om risker i arbetsmiljön på din arbetsplats eller på någon annan arbetsplats.

Om det finns arbetsmiljöproblem på din arbetsplats bör du i första hand kontakta din chef, ditt skyddsombud eller ett regionalt skyddsombud. De kan begära att arbetsgivaren åtgärdar problemet.

Information till dig som vill tipsa

Tipset ska innehålla uppgifter om:

Vad du vill tipsa om

 • Välj först en eller flera områden som riskerna i ditt tips omfattar
 • Beskriv kortfattat vad tipset handlar om och vad som har hänt
 • Skriv inte in dina person- eller kontaktuppgifter
 • Kryssa för om du arbetar på den aktuella arbetsplatsen som tipset handlar om, eller inte.

Var det inträffade och när

 • Fyll i arbetsplatsens namn
 • Fyll i arbetsplatsens adress
 • Beskriv vid behov platsen där händelsen inträffade
 • Ange vid vilken tidpunkt händelsen inträffade

Skicka in tipset

 • I sista steget i tjänsten ser du att ditt tips har skickats till oss.
 • Vi skickar ingen e-postbekräftelse efter du skickat in ditt tips.
 1. Vi skickar ingen e-postbekräftelse efter att du skickat in ditt tips. I sista steget i tjänsten ser du att ditt tips har skickats till oss.
 2. Vi läser alla inkommande tips. Sedan gör vi en bedömning om vi kan och bör gå vidare med respektive tips.
 3. Vissa av tipsen som kommer in leder till kontakt eller inspektion på arbetsställe, men inte alla. Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter reglerar exempelvis inte frågor som rör upprättelse för en enskild individ som blivit utsatt för kränkande särbehandling.
 4. Ni behöver inte skicka in flera tips om samma händelse, vi prioriterar inte tipset högre för att flera personer tipsar om samma sak.
 5. Vi har inte möjlighet att återkoppla till dig hur vi går vidare med anledning av ditt tips.

Ditt tips kan komma att lämnas ut

Om tipset gäller din egen arbetsplats omfattas ditt tips av sekretess*. Då lämnar vi inte ut uppgifter om tipset. Vid förfrågan svarar vi alltid att vi varken kan bekräfta eller förneka om det finns ett tips. Sekretessen gäller även om du tipsar som vårdnadshavare till ett minderårigt barn.

Om du som anmäler inte arbetar på arbetsplatsen omfattas tipset endast i undantagsfall av sekretess. Det betyder att tipset och tillhörande uppgifter kan lämnas ut om någon begär att få ta del av dem.

Tänk på att i tipset inte delge oss information som kan skada Sveriges säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

För mer information om hur Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

* 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagen

Tipsa om risker i arbetsmiljön

För dig som vill rapportera arbetsgivares
överträdelser om interna kanaler för visselblåsning

Rapportera arbetsgivares överträdelser om interna kanaler för visselblåsning

För arbetsgivare

Arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall, svårare personskada och skador som drabbat flera
arbetstagare samtidigt samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Använd tjänsten Anmäl arbetsskada. 

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon:

010-7309000

Vi kan inte ge information i ett specifikt ärende.