Planera och projektera bort risker

Under planeringen och projekteringen ska alla de som deltar i det skedet tänka på vilken arbetsmiljö som kommer att skapas i bygg- och bruksskedet med de lösningar som väljs.

Byggherren, arkitekter, konstruktörer och andra som planerar eller projekterar, ska försöka att välja utformning, konstruktionslösningar, material, byggprodukter och inredningar som kan uppföras och sedan användas på ett säkert och hälsosamt sätt. Det kräver att de identifierar vilka arbetsmiljörisker som de olika lösningarna kan leda till under byggskedet respektive bruksskedet.

Om en risk inte går att ”planera eller projektera bort”, behöver man se till att det finns en bra åtgärd som kommer att förebygga risken. Om arbetet kräver en arbetsmiljöplan, är det bra att samla information om åtgärder till arbetsmiljörisker i den.

Arbetsmiljöplan

Byggherren är ansvarig för att det tas fram en dokumentation för kommande arbeten. Läs mer om den här:

Arbetsmiljödokumentation för efterföljande arbeten

Här kan du läsa mer om vad byggherren och projektörerna ska göra:

Byggherren

Projektörer

Vid projektering av en restaurang behöver man tänka på särskilda risker:

Projektera och bygga restaurang

Senast uppdaterad 2023-07-13