Se samtliga föreskrifter

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter (gäller utrustning som kommit ut på marknaden före 21 april 2018)

Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.

Nya regler för utförande av personlig skyddsutrustning 21 april 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, börjar gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen gäller direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter.

Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

Övergångsregler gäller under ett år, så att personlig skyddsutrustning som omfattas av 89/686/EEG och som uppfyller dessa krav, fortfarande får släppas ut på marknaden fram till den 21 april 2019. 

För EG-typintyg gäller speciella övergångsregler.     

EU-förordningen om personlig skyddutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Omslagsbild: AFS
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2014:18 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:37 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1996:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönsterUnrprungs

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-09-06