Se samtliga föreskrifter

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.
Omslagsbild: AFS
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2014:18 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:37 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1996:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönsterUnrprungs

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-10