Se samtliga föreskrifter

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.
Omslagsbild: AFS
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 1996:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:37 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:18 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-09