Se samtliga föreskrifter

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter (gäller utrustning som kommit ut på marknaden före 21 april 2018)

Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.

Nya regler för utförande av personlig skyddsutrustning 21 april 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, började gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävdes Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen började gälla direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter.

Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledning till den nya förordningen och andra viktiga dokument från kommissionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Omslagsbild: AFS
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2014:18 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:37 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1996:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06