Frågor och svar om kränkande särbehandling och mobbning

Det vanligaste är att ta kontakt med sin närmaste chef. Enligt arbetsmiljöreglerna är din arbetsgivare skyldig att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper för att förebygga och hantera detta. Den som drabbats ska snabbt få hjälp och stöd.

Om du inte känner att du kan vända dig till någon av dina chefer, eller om dina chefer inte följer reglerna så kan du ta kontakt med ditt skyddsombud. Tillsammans med ditt skyddsombud kan du sedan komma överens om hur ni ska gå vidare. Det kan också vara en fråga för de fackförbund som finns på arbetsplatsen.

Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också ett antal skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska bland annat snabbt ge utsatta hjälp och stöd.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Det kan vi tyvärr inte ge, eftersom vi inte utreder fall av kränkande särbehandling. 

Ja, arbetsgivaren ska anmäla detta som en arbetssjukdom på www.anmalaarbetsskada.se. Anmälan går då till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskadas webbplats, öppnas i nytt fönster  

När det gäller frågor om upprättelse för den enskilde individen så reglerar inte arbetsmiljölagen detta och därför inte heller föreskrifter. Arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd för den som drabbats av kränkande särbehandling. Fokus för arbetsmiljöreglerna är alltid att förebygga ohälsa. Föreskrifterna – och vägledningen – gör det tydligare hur man ska arbeta förebyggande mot kränkningar i arbetslivet.

Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. I de allmänna råden står även att man bör kunna vända sig till en högre chef och att den som ska göra en utredning bör vara opartiskt och ha de berördas förtroende.