Se samtliga föreskrifter

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter

Förbudet mot ledade skärverktyg gäller verktyg som består av flera sammankopplade metalldelar, och som är avsedda för bärbara röjsågar. Föreskrifterna bygger på ett direktiv från EU-kommissionen (2006/42/EG).

Omslagsbild: AFS
Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-07-12