Se samtliga föreskrifter

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter

Förbudet mot ledade skärverktyg gäller verktyg som består av flera sammankopplade metalldelar, och som är avsedda för bärbara röjsågar. Föreskrifterna bygger på ett direktiv från EU-kommissionen (2006/42/EG).
Omslagsbild: AFS
Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-22