Så överklagar du beslut

Vill en arbetsgivare eller ett skyddsombud överklaga våra beslut skriver man ett brev där man talar om varför man tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring man vill ha.

Man skriver också vad man vill att domstolen ska pröva, känna till och ta hänsyn till vid prövningen. Man bör också ange de bevis som man vill att domstolen ska ta hänsyn till.

Det är i de flesta fall till förvaltningsrätten som våra beslut överklagas.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 2023-07-10