Kemitillstånd

Det krävs tillstånd för hantering av vissa kemiska ämnen som medför särskilda risker.
En närbild i ett laboratorium

Arbetsmiljöverkets regler kräver tillstånd för att hantera

  • kemiska ämnen som hör till grupp A, i bilaga 1 till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
  • kemiska ämnen som hör till grupp B, i bilaga 1 till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
  • vissa bekämpningsmedel enligt föreskrifterna om bekämpningsmedel, AFS 1998:6
  • asbest enligt föreskrifterna om asbest, AFS 2006:1.

Kemiska ämnen som hör till grupp A, i bilaga 1 till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

Asbest

Bekämpningsmedel

Kemiska ämnen - grupp A

Kemiska ämnen - grupp B

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-24