Kemitillstånd

Det krävs tillstånd för hantering av vissa kemiska ämnen som medför särskilda risker.

En närbild i ett laboratorium

Arbetsmiljöverkets regler kräver tillstånd för att hantera

  • kemiska ämnen som hör till grupp A, i bilaga 1 till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
  • kemiska ämnen som hör till grupp B, i bilaga 1 till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
  • vissa bekämpningsmedel enligt föreskrifterna om bekämpningsmedel, AFS 1998:6
  • asbest enligt föreskrifterna om asbest, AFS 2006:1.

Ämnen som tillhör grupp A får ni normalt inte hantera alls. Det finns vissa undantag men då måste ni ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Asbest

Bekämpningsmedel

Kemiska ämnen - grupp A

Kemiska ämnen - grupp B

Senast uppdaterad 2021-01-18