Ansökan om undantag från arbetstidslagen

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Arbetsmiljöverket beslutar om dispens i tre fall

 1. Det finns inte något kollektivavtal på er arbetsplats.
 2. Det finns kollektivavtal, men kollektivavtalet behandlar inte den specifika regel som ni vill ha dispens för.
 3. Det finns kollektivavtal men ni har förhandlat och kan inte komma överens. Om ni har kollektivavtal på arbetsplatsen måste ni först förhandla med fackförbundet för att söka en lösning genom kollektivavtal.

Så här gör du

 1. Fyll i blanketten
  Fyll i blanketten. Du ska bland annat fylla i uppgifter om
  • ansökan gäller dygnsvila eller nattarbete
  • hur många arbetstagare som berörs
  • någon är under 18 år
  • varför ni söker dispens
  • organisationsnummer
  • kontaktuppgifter till dig som söker.

   Om blanketten inte har tillräckligt med utrymme kan du skicka med bilagor till blanketten, till exempel ett Word-dokument med ytterligare uppgifter. 

   Om ni har kollektivavtal på er arbetsplats, ska du skicka med ett förhandlingsprotokoll som visar att ni har förhandlat med fackförbundet om det som ni vill ha dispens för, men inte lyckats komma överens. Förhandlingsprotokollet kan vara i till exempel Word eller i pdf-format.

   Ansökan om undantag från arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

 2. Behörig firmatecknare undertecknar
  Den som är behörig firmatecknare ska skriva under blanketten.
  Om någon annan skriver under eller skickar in ansökan måste den personen även bifoga en fullmakt från behörig firmatecknare.

 3. Skicka ansökan till arbetsmiljoverket@av.se
  Skicka in din ansökningsblankett och eventuella bilagor till oss.

  arbetsmiljoverket@av.se


 1. Du får komplettera
  Vi hör av oss om något fattas i din ansökan. Du får då komplettera. Normalt har du tre veckor på dig, men du kan begära att få mer tid.
 1. Arbetsmiljöverket tar ställning till din ansökan
  Vi kontaktar alltid det behöriga fackförbundet. Fackförbundet får två veckor på sig att yttra sig om ansökan. Deras yttrande är inte bindande för Arbetsmiljöverket. Om fackförbundet säger något som ändrar vår uppfattning till din nackdel, får du alltid tillfälle att bemöta vad fackförbundet har sagt.

 2. Arbetsmiljöverket fattar beslut
  Vi skickar beslutet via e-post till dig, vanligen inom 4-8 veckor. Om du inte har angett en e-postadress i ansökan skickar vi beslutet med brev.
 1. Du kan överklaga
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma din ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma din ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, skickar vi in det nya beslutet till domstolen.

 3. Vi skickar överklagan till domstolen
  Arbetsmiljöverket skickar iväg din överklagan till domstolen, det vill säga den lokala förvaltningsrätten. Vi skickar också med din ansökan och alla andra handlingar i ditt ärende.

 4. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar hänsyn till alla handlingar i ärendet och fattar beslut. Du får besked direkt från domstolen.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-15