Ansökan om undantag från arbetstidslagen

När arbetsgivaren saknar ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila, nattarbete eller båda kan Arbetsmiljöverket besluta om det går att göra undantag från arbetstidslagen, en så kallad dispens.

Arbetsmiljöverket kan ge dispens när

  1. Det inte finns ett kollektivavtal på er arbetsplats
  2. Det finns kollektivavtal, men det avtalet reglerar inte det som ni söker dispens för
  3. Det finns kollektivavtal, men ni kommer inte fram till en lösning, även efter att ni har förhandlat med fackförbundet.

Så här ansöker du

Fyll i formuläret och tryck på skicka ansökan.

Du får ett automatiskt svar från oss att vi har fått in din ansökan. Vi skickar det svaret till den e-postadress du skriver i din ansökan.

Vi hör av oss om vi saknar något i din ansökan eller om vi behöver fråga dig något.

Vi kontaktar alltid fackförbundet när vi går igenom din ansökan.

Fackförbundet får två veckor på sig att uttala sig om din ansökan. Vi behöver inte följa deras yttrande.

Om det som fackförbundet säger påverkar din ansökan negativt får du möjlighet att svara på det.

Vi skickar vårt beslut med e-post till dig. Det tar normalt 4–8 veckor innan du får ett besked från oss.

Om du inte skriver in din e-postadress i din ansökan skickar vi vårt beslut med brev till dig.

  1. Hur överklagar du?

Skriv varför du tycker att vi borde ändra vårt beslut och skicka din överklagan till oss.

  1. Vi går igenom din överklagan

Vi kontaktar dig om vi ändrar oss efter att vi har gått igenom din överklagan.

  1. Vi skickar din överklagan till förvaltningsrätten

Vi skickar din överklagan till förvaltningsrätten. Vi gör det oavsett om vi ändrar vårt beslut eller inte.

  1. Förvaltningsrätten tar ett beslut

Förvaltningsrätten ser över alla handlingar i ditt ärende och tar ett beslut. Förvaltningsrätten kontaktar dig direkt om deras beslut.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Uppgifter om företaget som söker undantag

Kontaktperson

Ansökan om undantag gäller

Tidsperiod som undantaget söks för

Uppgifter om kollektivavtal och fackförbund

Uppgifter om arbetstagare

Kommer undantaget gälla arbetstagare som är under 18 år?

Uppgifter om arbetsförhållanden

1500 tecken kvar
1500 tecken kvar
3000 tecken kvar

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket