Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Grundpaket med föreskrifter

I grundpaketet finns de lagar och föreskrifter som gäller på alla arbetsplatser. De kan behövas kompletteras med föreskrifter som berör den lokala arbetsplatsen. Se alla föreskrifter på vår webbplats.

Grundpaket med föreskrifter

Regelstruktur

För att underlätta för dig som arbetsgivare eller tillverkare, importör, distributör och leverantör har vi gjort en struktur över vilka regler du måste följa indelade i olika områden. 

Regelstruktur/föreskriftsstruktur - en god överblick över gällande föreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

AFS-förteckning

Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, 1 januari 2019.

AFS-förteckning

Årsregister

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2018

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2017

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2016

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2015

Föreskrifter listade i bokstavsordning

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17), föreskrifter Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter Arbete i stark värme (AFS 1997:2), föreskrifter Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter Buller (AFS 2005:16), föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter (Upphävda) Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter Gasflaskor (AFS 2001:4), föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter Hamnarbete (AFS 2001:9), föreskrifter Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter Högtryckssprutning (AFS 1994:54), föreskrifter Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16), föreskrifter (Upphävda) Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävd) Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4) Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1), föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (Upphävda) Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 2015:6) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme (AFS 2014:39), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 2008:14), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar (AFS 2014:36), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare (AFS 2014:38), föreskrifter Upphävande av föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2014:44), föreskrifter Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (Upphävda) Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-06