Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4), föreskrifter

Arbetsmiljöverket beslutar att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:4) med föreskrifter om sotning samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 2005. 

Senast uppdaterad 2024-05-06