กรมสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Arbetsmiljöverket)

ลูกจ้างทุกคนในประเทศสวีเดนมีสิทธิที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ตามกฎหมายสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ควรมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของตน

เราเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากรัฐบาลและรัฐสภาของประเทศสวีเดน เพื่อดูแลตรวจสอบให้บริษัทและองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเราดำเนินการต่าง ๆ อาทิ

  • จัดทำเนื้อหากฎระเบียบโดยยึดหลักกฎหมายว่าด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ตรวจสอบบริษัทและองค์กรให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้วยการตรวจสถานที่ทำงานทั่วประเทศสวีเดน
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานที่ทำงาน ในการออกตรวจสถานที่ทำงานแต่ละแห่งเราจะตรวจสอบว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องนายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ตัวแทนของคุณในที่ทำงาน

สถานที่ทำงานหลายแห่งในประเทศสวีเดนจะมีตัวแทน ซึ่งเรียกกันว่า skyddsombud (ตัวแทนด้านความปลอดภัย) เป็นบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างและเป็นผู้ที่สามารถกำหนดข้อเรียกร้องในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานและนายจ้าง ถ้าหากคุณมีปัญหาในสถานที่ทำงานให้คุณพูดคุยกับตัวแทนด้านความปลอดภัย

ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +46 (0)10-730 90 00 หรือ arbetsmiljoverket@av.se ผู้ร่วมงานของเราพูดได้หลายภาษาและเปิดให้บริการตอบคำถามตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00–11.30 น.

เรามีผู้ร่วมงาน 600 คนประจำอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจากภาคเหนือไปตลอดจนภาคใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Stockholm เรายินดีให้บริการเสมอหากคุณจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎระเบียบและบทบัญญัติ หรือเกี่ยวกับบริการของเราทางอินเตอร์เน็ต

ถ้าหากยังไม่มีการแปล

ข้อมูลในภาษานี้มีจำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่จำเป็นเราสามารถแปลเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ถ้าหากประสงค์จะให้แปลโปรดติดต่อเราที่ arbetsmiljoverket@av.se.

Last updated 2021-11-30