Förbud mot organiska lösningsmedel - 24 §

Färg eller lack som används på tillfälliga arbetsplatser, inomhus eller i ett helt eller delvis slutet utrymme, ska vara fri från organiska lösningsmedel eller vara vattenburen. Undantag är om organiska lösningsmedel krävs av tekniska eller kulturhistoriska skäl, 24 §.

På tillfälliga arbetsplatser, som till exempel byggarbetsplatser, är det ofta svårt att ordna god ventilation. Om produkter som innehåller organiska lösningsmedel av tekniska eller kulturhistoriska skäl måste användas vid reparation av byggnader är det risk för att lösningsmedelsångorna sprids till andra delar av byggnaden. Arbetstagare som befinner sig där blir då utsatta för ångorna.

Det kan därför vara bra om rummet, där lösningsmedel används, hålls slutet och ventileras med hjälp av portabel utrustning med fläkt som är ansluten till ett fönster eller annan evakuering.

När organiska lösningsmedel måste användas är det annars lämpligt att användningen sker utanför normal arbetstid eller sist under arbetsdagen. Då hinner ångorna från lösningsmedlen föras bort före nästa arbetsdag.

Andningsskydd kan vara nödvändigt

Det kan vara nödvändigt att använda andningsskydd om en produkt som innehåller lösningsmedel måste användas där en tillfredsställande ventilation inte kan ordnas.

Organiska lösningsmedel kan vara brandfarliga

Observera också att elektrisk utrustning, som belysning, kylskåp, el-radiatorer eller dylikt kan behöva kopplas bort, på grund av brandfaran.

Senast uppdaterad 2020-05-19