Se samtliga föreskrifter

Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete med fordon och motorer, till exempel reparation, tvättning och skrotning. I vissa delar gäller de även för spårbundna fordon. De ger bland annat regler om lokaler, lyft och avgasutsug.

Omslagsbild: AFS
Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2022-12-05