Se samtliga föreskrifter

Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbete med fordon och motorer, till exempel reparation, tvättning och skrotning. I vissa delar gäller de även för spårbundna fordon. De ger bland annat regler om lokaler, lyft och avgasutsug.
Omslagsbild: AFS
Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2017-04-18