Ackrediterade kontrollorgan

På den här sidan finns information om ackreditering och besiktningshandledningar för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan. Här finns också statistik om besiktningar.

Besiktningshandledningar

Arbetsmiljöverkets besiktningshandledningar till ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan.

Brev till kontrollorganen

Ackrediteringsområden

Området omfattar:

  • Personlyft med truckar, kranar och arbetskorgar
  • Maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare
Hängställning Mobila arbetsplattformar med vikarmar Mobil arbetsplattform - skadade svängkransskruvar Mobil arbetsplattform - Riktningsventil Mobil arbetsplattform - Frysskador i stödbensbalk Mobilplattform - drivhjul viker sig Mobil arbetsplattform - pendellåsningsanordning Mobil arbetsplattform - stödben viker sig Mobil arbetsplattform - låsning av stödben Maskinstegar fabrikat Magirus och Metz Mobil arbetsplattform typ Saxbord - sprickor i svetsar Mobila arbetsplattformar typ Grove SM31RT och SM42 RT Mobila arbetsplattformar Aerial Svängbara arbetskorgar för personlyft med kranar Mobil arbetsplattform Eurolift RTZ 140 Olyckor med självgående mobila arbetsplattformar Mobil arbetsplattform typ Hunterlift model 2035 och 2135 Olyckor med grävlastarmonterade arbetsplattformar Mobil arbetsplattform Maxmade Micromax Mobil arbetsplattform Herkules typ T Mobila arbetsplattformar - skyltar avseende vindlast/Inomhusbruk Olycka med mobil arbetsplattform JLG IPA 1200 Dödsolycka med Aerial Allemansliften Dödsolycka med mobil arbetsplattform DENKA Mobil arbetsplattform Dacke på chassi Renault Traffic P 1400 Sprickbildning i bärarmar till arbetskorg - DENKA mobila arbetsplattformar Mobila arbetsplattformar med korggrindar av typ "måsvinge" Mobila arbetsplattformar - Denka DL21, DL21T, DL22N, DL25, DL28 och DL30 Byte av redskapsfäste på personlyftande teleskoptruckar Beräkning av högsta totalvikt för personkorg då truckens lastkapacitet anges utifrån ett annat tyngdpunktsavstånd än600mm Tillämplig spårvidd för truckar som ska användas för tillfälliga personlyft

Statistik inrapporterad av ackrediterade kontrollorgan

Grön färg = besiktning utan anmärkningar.
Gul färg = besiktning med anmärkningar, ombesiktning krävs inte. Körförbud tills anmärkningarna åtgärdats.
Rosaröd färg = besiktning med anmärkningar, ombesiktning krävs. Körförbud.

Besiktningsutfall 2018 (pdf. öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutfall 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besiktningsutveckling 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakta vår registratur för äldre besiktningsstatistik.

Minnesanteckningar och ställningstaganden från samrådsmöten

Ställningstaganden, bland annat från samrådsmöten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fullständiga minnesanteckningar från samrådsmötena är diarieförda. Kontakta vår registratur och uppge datum för samrådsmötet om du vill ta del av anteckningarna.

Kontakta registrator via e-post

Senast uppdaterad 2023-07-10