Drogtester

Arbetsmiljöverket har inga regler om drogtester.

Arbetsdomstolen har dock gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för allvarliga olycksfall. På en del arbetsplatser har arbetsgivare och arbetstagare gemensamt kommit överens om en policy för drogtestning för att förebygga olycksfall, och hur resultaten av testerna ska hanteras.

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Det är viktigt att det finns förebyggande arbete mot drogmissbruk, men även att missbrukare kan få stöd och hjälp.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-12-17