Risker vid användning av ställningar

Den allra vanligaste olyckan med ställningar är fallolyckan. Det framgår av Arbetsmiljöverkets statistik. En fallolycka kan dock gå till på många olika sätt.

Vågad uppställning av byggnadsställning

Den allra vanligaste olyckan inträffar när en person faller utan att någon del av ställningen följer med i fallet. Olyckan kan bero på att det saknas skyddsräcke eller på att det inte är komplett, att hela arbetsplanet inte är helt täckt med plank eller plattformar, att avståndet mellan ställningen och fasaden är för stort eller andra, liknande faktorer.

När ställningen eller en del av den rasar och drar med sig någon person kallas det istället för en rasolycka. Till exempel kan en plattform eller ett skyddsräcke brista med följden att komponenter och människor faller till lägre nivå. Ibland tippar en fristående ställning (oftast en rullställning), och i sällsynta fall rasar en hel fasadställning.

De som arbetar som ställningsentreprenörer är ständigt sysselsatta med att uppföra, ändra och montera ner ställningar. De är därför utsatta för ergonomiska risker utöver fallriskerna. En ställningsbyggare lyfter ofta två ton ställningsmaterial dagligen!

Oftast arbetar man utomhus med eller på ställningar och då är man även utlämnad åt väder och vind.

Personlig fallskyddsutrustning

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Omslagsbild på byggnadsställningar (ADI 512)
I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.
Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05