Regler, marknadskontroll och internationella frågor

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av:

 • författningsarbete
 • EU- och standardiseringsarbete
 • stöd och medverkan i inspektioner
 • marknadskontroll
 • tillstånd/dispenser/typgodkännanden/anmälningsärenden
 • centralt samordnade projekt och kampanjer
 • behörighetsutbildning för hantering av bekämpningsmedel
 • riskbedömning
 • information
 • toxikologisk riskbedömning.

Stab

Regelavdelningens stab ansvar för:

 • övergripande ärenden och remisser
 • rutiner för utformning av konsekvensutredningar
 • uppföljning av författningsarbetet.
 • förteckningar över deltagande i olika typer av externa grupper där avdelningen medverkar
 • samverkan med andra avdelningar.
Bild på Munasar Said Muse
Tillförordnad Avdelningschef (Regler, marknadskontroll och Internationella frågor)
Munasar Said Muse
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2023-11-08