Ensam- och familjeföretagare

På byggarbetsplatsen gäller samma regler för alla. Det finns inga undantag för ensamföretagare.

Ensamföretagaren ska, precis som arbetsgivare, följa de gemensamma skyddsreglerna och lämna information till byggarbetsmiljösamordnaren för byggskedet, Bas-U, om de risker som det egna arbetet kan medföra på byggarbetsplatsen.

Det är viktigt att ensamföretagaren vet vilken roll denne har i arbetet som ska utföras. Idag är det vanligt att ensamföretagare arbetsleds av någon annan entreprenör på byggarbetsplatsen. I de fallen är ensamföretagaren att jämställa med inhyrd personal, och entreprenören har då ett arbetsmiljöansvar som nästan motsvarar det för egen personal. Entreprenören som arbetsleder ensamföretagaren behöver därmed också känna till detta. 

In- och uthyrning av personal, öppnas i nytt fönster

Familjeföretagare utan anställda

För familjeföretagare utan anställda inom byggbranschen gäller samma som för ensamföretagare. Läs mer om ensam- och familjeföretagares utökade arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbete i 2 § i AFS 1999:3.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-05-16