Se samtliga föreskrifter

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer. De innehåller regler om riskbedömning och åtgärder, information och utbildning samt medicinska kontroller som arbetsgivaren måste erbjuda.

Föreskrifterna ändras från den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändras lydelsen av 7, 12 och 13 §§. De ändrade bestämmelserna handlar bland annat om riskbedömning och medicinska kontroller. Den nya lydelsen av dessa paragrafer framgår nedan i ändringsföreskriften 2019:12.

Omslagsbild: AFS
Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

En ändringsföreskrift började gälla 1 februari 2016

En ändring av föreskrifterna om vibrationer (AFS 2005:15) trädde i kraft den 1 februari 2016. Ändringen innebär att 9 § ska stämma överens mot direktiv 2002/44/EG (vibrationsdirektivet).

Ändringen berör enbart luftfart och innebär att kraven i paragrafen, kopplade till gränsvärdet för hand- och armvibrationer, gäller fullt ut. Tidigare fanns, under vissa omständigheter, möjlighet att göra undantag från dessa krav. Hand- och armvibrationer är vibrationer som överförs från utrustning som man håller, styr, eller stödjer med hand eller arm. Till exempel inom luftfart kan piloter utsättas för vibrationer från styrspakar till händerna.

Vad ändringen innebär framgår av ändringsföreskrift (AFS 2015:5) som finns nedan under rubriken Ändringsföreskrifter. Ändringen är införd i den nedladdningsbara pdf-fil som finns här ovan. Den nedladdningsbara pdf-filen ovan visar gällande lydelse av föreskrifterna, det vill säga ursprunglig lydelse plus införd ändring.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2015:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:15 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador (H395), bok

Bokomslag -  Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador
Den här boken ger dig som är arbetsgivare hjälp och vägledning i arbetet med att bedöma riskerna med vibrationer i arbetsmiljön. Genom rätt åtgärder kan du förebygga vibrationsskador. Boken består av två delar: Den första delen beskriver på ett enkelt sätt vad vibrationer är, vilken påverkan de har på oss, i vilka yrken de förekommer och hur riskerna kan minskas. Den andra delen är en fördjupning där vi beskriver hur du kan göra riskbedömningar och beräkna vibrationsexponering samt hur du kan genomföra medicinska kontroller med mera. I boken finns även föreskrifterna om vibrationer, AFS 2005:15, och relevanta delar av föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

Senast uppdaterad 2019-08-20