Инспекторатът по труда и работната среда (Arbetsmiljöverket)

Съгласно Закона за работната среда всички служители в Швеция имат право на добра работна среда. Работното място не бива да става първопричина за нараняване или болести за никого.

Ние сме упълномощен от правителството и парламента на Швеция орган, който трябва да следи за спазването на законите за работната среда от страна на фирмите и организациите. Нашата дейност включва:

  • изготвяне на подробни правилници, базирани на Закона за работната среда
  • проследяване спазването на законите и правилниците от фирмите и организациите, чрез инспектиране на работни места в цяла Швеция
  • предоставяне на информация по въпросите на работната среда.

Работодателят носи отговорност за работната Ви среда

Работодателят е този, който носи главната отговорност за работната среда на служителите. При нашите обиколки и инспекции на различни работни места ние проверяваме качеството на работната среда и контролираме как се спазват законите и правилниците за работната среда. При откриване на пропуски задължаваме работодателя да ги отстрани.

Вашият представител на работното място.

На много места в Швеция има т.н. представител по охрана на труда. Това е лицето, което представлява служителите и има право да излага искания, свързани с работната среда и работодателя. При проблеми на работното място може да се обърнете към своя представител по охрана на труда.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас на телефон  +46 (0)10-730 90 00 или на страницата ни arbetsmiljoverket@av.se. Служителите ни говорят повечето езици и могат да отговорят на въпросите Ви от понеделник до петък между 08.00–11.30 часа.

Ние сме екип от около 600 души, разположени в множество населени места в цялата страна, от северната до южната й част, с централен офис в Стокхолм.

Винаги сте добре дошли да се свържете с нас по въпроси,  свързани с работната среда, правилници и закони, а също и относно нашите електронни услуги.

Необходим Ви е превод?

Липсва достатъчно информация на Вашия език. Повече информация ще намерите на страниците ни на шведски и английски език. При необходимост можем да преведем някои текстове. Ако искате да получите превод, се свържете се с нас на страницата ни arbetsmiljoverket@av.se.

Last updated 2021-11-30