Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest

Ansök om tillstånd om ni vill bearbeta eller behandla asbest.

Ni måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket om ni vill bearbeta eller behandla asbest.

Ansök senast fem veckor innan ni ska börja arbetet.

Ett tillstånd kan inte överlåtas. Det innebär att ni inte kan använda ett tillstånd som vi har gett till ett annat företag för samma arbetsplats.

Ni kan ansöka om två olika tillstånd:

 • specifikt tillstånd, om ni ska utföra arbetet på en specifik adress
 • generellt tillstånd, om det är arbeten som planeras men det inte är klart exakt var.

Så här gör du för att ansöka

 1. Fyll i ansökningsblanketten
  Det är viktigt att vi får kontaktuppgifter till någon på företaget, som kan svara på våra frågor om ansökan. Det behöver inte vara en chef eller projektledare, men det är viktigt att det är lätt för oss att kontakta personen under kontorstid.

  Bifoga också:
  • Utbildningsintyg för arbetsledare och de som ska arbeta med asbest.

  • Tjänstbarhetsintyg om ni uppskattar att arbetet kommer att ta mer än 50 timmar per kalenderår. Bifoga ett tjänstbarhetsintyg för alla som ska arbeta med asbest.

  • Era hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet. Om ni ansöker om generellt tillstånd ska instruktionerna beskriva hur ni ska genomföra de arbeten som ni planerar.

  • Ett yttrande från ert regionala eller lokala skyddsombud.

   Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster.

 2. Skicka ansökan till

  arbetsmiljoverket@av.se

  eller med brev:
  Arbetsmiljöverket
  Box 9082
  171 09 Solna

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan. Vi kontaktar er i första hand via e-post.

Det kan bli aktuellt med en inspektion om er bearbetning eller behandling av asbest är komplex, eller om vi har svårt att tyda er ansökan.

Vi meddelar er kontaktperson vårt beslut, om möjligt via e-post. Tillsammans med beslutet skickar vi även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna.

 1. Ni kan överklaga om ni inte får tillstånd
  Ni har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur ni ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför ni anser att vi bör ändra vårt beslut.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får ni besked, oftast via e-post.

 3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar er överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten i den region där beslutet om er ansökan har fattats.

  Kontakta förvaltningsrätten om ni vill följa vad som händer med er ansökan.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-01-27