Anmäl arbetsskador

Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet
eller sjukdomar som beror på arbetet.

Du som är arbetsgivare har ansvar för att
anmäla arbetsskador.

Vad ska du anmäla?

Du ska anmäla alla arbetsskador.
Det kan vara kroppsliga skador men också
psykiska problem.

Här är några exempel på vad arbetsskador kan vara:

 • Halk-olyckor
 • Fall från stegar
 • Trafik-olyckor på vägen till eller från arbetet
 • Allergier mot något ämne man arbetar med
 • Att man mår dåligt psykiskt på grund av bråk 
  eller stress på arbetsplatsen

Du ska också anmäla allvarliga tillbud.
Tillbud är nästan-olyckor:
händelser som hade kunnat leda till skador.

Vem ska anmäla till vem?

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till
Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
De anställda behöver bara berätta för sin chef
vad som har hänt.

Hur anmäler du arbetsskador?

Det finns en webbplats där arbetsgivare
ska anmäla arbetsskador.
Sidan heter:

www.anmalarbetsskada.se

Följ instruktionerna och fyll i anmälan noga.

Skriv också ut anmälan och spara pappret.

Om du behöver hjälp att fylla i anmälan
kan du ringa Arbetsmiljöverket
010-730 90 00

Utred händelsen

Det är viktigt att undersöka varför en arbetsskada uppstod
och göra åtgärder
för att det inte ska hända igen.

Minneslista för utredningen:

 • Beskriv vad som hänt
 • När, var och hur hände det?
 • Varför hände det?
 • Vilka åtgärder kunde hindrat händelsen?
 • Vilka åtgärder behöver ni göra direkt?
 • Kan det hända något liknande någon annanstans i företaget?

Tänk igenom era rutiner

Efter en olycka eller ett tillbud måste ni utreda
om företaget har gjort tillräckligt
för att göra arbetsmiljön säker.
Arbetsgivaren och skyddsombudet måste fundera på
om företaget borde ha andra rutiner.

Exempel på frågor att ställa sig:

 • Har ni gjort de åtgärder ni planerade
  när ni senast gick igenom arbetsmiljön? 
 • Har ni undersökt arbetsmiljön ofta? 
 • Har ni gjort förändringar som har påverkat arbetsmiljön? 
 • Har de anställda fått chansen att säga vad de tycker om arbetsmiljön? 
 • Finns det instruktioner för farliga arbetsuppgifter?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-01-11