E-tjänster och blanketter

Anmäl arbetsskador

Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det varit nära att hända något allvarligt? Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen.

Hur anmäler jag arbetsskador?

Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskador
till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda.
Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går.

Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadan
innan du anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt.

Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se.
Välj först typ av arbetsskada.
Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan.

Fyll i anmälan noga.
Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn.
Om du behöver hjälp med att fylla i anmälan
kan du ringa Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00.

Anmäl arbetsskador, öppnas i nytt fönster

Olika typer av arbetsskador

Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet
eller på väg till och från arbetet.
Det kan också vara sjukdomar som beror på arbetet.
Sjukdomarna kan vara både fysiska och psykiska.

Här är några exempel på arbetsskador:

 • halkolycka (arbetsolycka)
 • fall från stegar (arbetsolycka)
 • trafikolycka eller cykelolycka på väg till eller från arbetet
  (olycka som skett på väg till eller från arbetet)
 • allergier mot ett ämne man arbetar med (arbetssjukdom)
 • att man mår psykiskt dåligt på grund av bråk
  eller stress på arbetsplatsen (arbetssjukdom)

En allvarlig arbetsolycka är en olycka
där en eller flera personer har skadats på arbetsplatsen
eller på en plats de har besökt i arbetet.
Exempel på allvarliga arbetsolyckor:

 • skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen
 • skador som orsakar en svår blödning
  eller en svår skada på nerver, muskler eller senor
 • skador på inre organ

En mindre allvarlig arbetsolycka är en olycka
där en person fått en mindre skada.
Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor:

 • en stukad fot på grund av att man har snubblat
 • en klämskada
 • ont i ryggen efter att man har burit något tungt
 • en kniv som slinter och orsakar en blödning

En arbetssjukdom kan till exempel vara

 • ett överbelastat knä som leder till inflammation
 • utslag på kroppen
 • en stressig arbetssituation under en längre tid
 • "vita fingrar" efter att ha jobbat med verktyg som vibrerar

Ibland kan även en psykisk skada räknas som en olycka,
till exempel om en person hamnat i chocktillstånd.
Hot om våld kan leda till en sådan skada.

Vad är allvarliga tillbud?

Allvarliga tillbud är händelser
som hade kunnat leda till att någon skadas.

Här är några exempel på allvarliga tillbud:

 • en arbetstagare faller från en stege, men skadas inte
 • en container lossnar från en lyftanordning och faller till marken
  där en arbetstagare skulle ha kunnat vara
 • utsläpp av rök, gas eller kemikalier som skulle ha kunnat skada en arbetstagare
 • en arbetstagare hotas av någon i samband med arbetet

Vad ska arbetstagaren göra?

Arbetstagaren ansvarar inte för att anmäla en arbetsskada,
utan behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt.

Utred händelsen

Det är viktigt att utreda varför arbetsskadan hände,
för att undvika att det händer igen.

Utred arbetsskadan genom att svara på dessa frågor:

 • Vad hände?
 • När, var och hur hände det?
 • Varför hände det?
 • Vad hade kunnat hindra att det hände?
 • Vad behöver ni göra direkt för att det inte ska hända igen?
 • Kan det hända något liknande någon annanstans i företaget?

Utred rutinerna

Efter en arbetsskada måste ni utreda
om företaget har gjort tillräckligt för att göra arbetsmiljön säker.
Arbetsgivaren och skyddsombudet måste fundera på
om företaget bör ha andra rutiner.

Utred rutinerna genom att svara på dessa frågor:

 • Har ni gjort det ni planerade när ni senast gick igenom arbetsmiljön?
 • Har ni undersökt arbetsmiljön ofta?
 • Har ni gjort förändringar som har påverkat arbetsmiljön?
 • Har arbetstagarna fått säga vad de tycker om arbetsmiljön?
 • Finns det instruktioner för farliga arbetsuppgifter?

Senast uppdaterad 2023-07-12