Tillgänglighetsperspektiv i Arbetsmiljöverkets inspektioner

Våra inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker som kan leda till ohälsa eller olyckor. Arbetsmiljöverket inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta, men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Frågor kring funktionshinder och tillgänglighet i arbetsmiljön är en naturlig del i våra inspektioner. Vi arbetar utifrån synsättet ”Förbättra arbetsmiljön för alla så blir tillgängligheten bättre för arbetstagare med funktionsnedsättning - det som är bra för alla är nödvändigt för vissa.”

Tillgänglighetsperspektiv i skolinspektionerna

Vid skolinspektionerna, som pågår mellan 2014 till 2016, uppmärksammar vi vissa aspekter av tillgänglighetsperspektivet. Förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet tar vi upp vissa psykosociala frågor såsom hot och våld samt arbetsbelastning för personalen. Dessutom ska vi säkerställa att man i sitt systematiska arbetsmiljöarbete hanterar buller, inomhusklimat, städning och utrymning. Du hittar mer information om skolinspektionerna på vår sida om skoltillsynen 2013-2016.

Skoltillsynen 2013-2016

Tillgänglighet 2015

Under 2015 görs en tillsynsinsats för att lyfta frågor om tillgänglighet. Aktiviteten är främst en informationsinsats där frågor om tillgänglighet tas upp i samband med andra planerade inspektioner. Du hittar mer information om inspektionerna på vår sida om tillgänglighet 2015.

Tillgänglighet 2015

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-08