Arbete i någon annans hem

Det är många små­företag och ny­startade företag som erbjuder tjänster i det privata hemmet, så kallat hushålls­arbete. För att räknas som hushålls­arbete ska arbetet utföras i och för det privata hus­hållet och vara en del av hus­hållets normala skötsel.

Hushålls­arbete kan vara:

  • städning 
  • vård av kläder och hemtextilier
  • snöskottning
  • trädgårdsarbete
  • barnpassning
  • omsorg och tillsyn om en annan person.

Arbetstagaren ska arbeta i en riskfri arbets­miljö, och det är arbets­givaren som har ansvaret för det. Om du själv anställer någon att utföra hushållsarbete i ditt privata hem blir du arbetsgivare.

Det kan kännas svårt att ställa krav på arbetsmiljön, när man arbetar i en annan persons hushåll. Det kan uppfattas som kritik av något förhållande eller någon utrustning i bostaden. Om kraven dessutom innebär att den man arbetar hos måste köpa ny ut­rustning och detta kostar pengar, kan den som bor där tycka att det är onödigt. Men att förebygga skador är lönsamt.

Fördjupande information om arbete i någon annans hem

Här hittar du fördjupande information om arbete i någon annans hem som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Senast uppdaterad 2020-05-20