Se samtliga föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).

Omslagsbild: AFS
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Kärl som släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla och som då var förenliga med föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1994:53) får även efter ikraftträdandet av AFS 2016:2 tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41). Omtryckt i AFS 1994:53, föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12