Se samtliga föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).

Omslagsbild: AFS
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Kärl som släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla och som då var förenliga med föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1994:53) får även efter ikraftträdandet av AFS 2016:2 tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41). Omtryckt i AFS 1994:53, föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Senast uppdaterad 2023-11-08