Se samtliga föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).
Omslagsbild: AFS
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Kärl som släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla och som då var förenliga med föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1994:53) får även efter ikraftträdandet av AFS 2016:2 tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41). Omtryckt i AFS 1994:53, föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-02-23