Risker med vibrationer

De effekter som vibrationer har på vår kropp kan delas upp i övergående effekter och bestående effekter.

De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna. De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning. Vem som drabbas av bestående effekter och får bestående vibrationsskador går inte att säga och vissa individer drabbas lättare än andra.

Vilka bör inte utsättas för vibrationer? 

 • Gravida bör inte utsättas för stötar eller helkroppsvibrationer.
 • Personer som tidigare har bestående vibrationsskador.
 • Personer med medfödd benägenhet för vita fingrar.
 • Personer med redan kända kärl- eller nervsjukdomar. 

Effekter av vibrationer

Exempel på övergående och bestående effekter av hand- och armvibrationer samt helkroppsvibrationer. 

Helkropps­vibrationer

Övergående effekter

 • nedsatt prestationsförmåga
 • rörelsesjuka 
 • störd motorik 
 • synpåverkan 
 • ökad risk för trötthet

Bestående effekter

 • nackskador 
 • ryggskador

Hand- och armvibrationer 

Övergående effekter

 • köldkänsla
 • nedsatt känsel
 • muskeltrötthet
 • domningar

Bestående effekter

 • kärlskador (vita fingrar)
 • nervskador
 • muskelskador
 • ledskador
 • skelettskador

Förutom ovannämnda effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor. Exempelvis kan störd motorik eller känselbortfall i händer orsaka fumlighet som i sin tur kan leda till en olycka.

Faktorer som ökar skaderisken

Rökning och snusning

Generellt medför nikotinintag som rökning och snusning i kombination med vibrationer att blodcirkulationen försämras, vilket ökar skaderisken.

Kyla och fukt

Om händerna är kalla minskar blodgenomströmningen, vilket i sin tur ökar risken för skador. Det är därför viktigt att ha torra och varma händer när man arbetar med handhållna vibrerande maskiner.

Vita fingrar

Vibrationer kan leda till vita fingrar, vilket är en kärlskada i handen. Vita fingrar kännetecknas av att fingrarna tillfälligt bleknar samtidigt som känseln och funktionen i fingrarna försämras. Blekheten uppstår på grund av strypt blodtillförsel och områdena som påverkas kommer att öka om inte vibrationsexponeringen upphör.

En person som redan har drabbats av vita fingrar behöver inte utsättas för vibrationer för att symtomen ska framträda. Symtomen kan framträda vid kyla, fukt, stress, rökning, andra sjukdomar och mediciner.

Nervskador

Skador på nerver och känselsinne i händer kan uppkomma utan att den drabbade själv märker det eller förknippar det med en skada. Symtomen på en nervskada kan vara domningar, stickningar, nedsatt känsel och försämrad rörelseförmåga.

För att minska skaderisken vid vibrationer är det viktigt att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15).

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Hur utsätts vi för vibrationer och var finns de?

Vibrationer är en mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål och dess styrka kan anges i acceleration, m/s² (meter per sekund i kvadrat) som bäst visat sig beskriva vibrationernas inverkan på människor.

När vibrationer når kroppen förstärks och dämpas de i olika delar av kroppen. Skaderisken beror bland annat på hur starka vibrationerna är, hur länge vi utsätts för dem, vilken frekvens de har samt vilken del av kroppen som utsätts för vibrationerna. Vibrationerna brukar därför delas upp i två huvudtyper, helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer.

Här kan du utsättas för helkroppsvibrationer

Helkroppsvibrationer uppkommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande underlag. Exempel där man utsätts för helkroppsvibrationer är på eller i:

 • fartyg
 • flygplan
 • tåg
 • skogsmaskiner
 • bussar
 • anläggningsmaskiner 

Här kan du utsättas för hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer orsakas när någon håller eller stöder ett verktyg eller maskin med handen eller armen. Exempel där hand- och armvibrationer finns är arbete med:

 • slipmaskiner
 • mutterdragare
 • mejselhammare
 • motorsåg
 • gräsklippare

Hand- och armvibrationer överförs även genom reglage och ratt i arbetsfordon. 

En arbetstagare kan vara utsatt för både helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer samtidigt. 

Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggverksamhet är förlorad kontroll över handhållna verktyg.

Risker och riskprevention på byggarbetsplatser

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11