Fördjupning om byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifter, broschyrer, böcker, blanketter med mera om byggnads- och anläggningsarbete.

Föreskrifter som rör byggnads- och anläggningsarbete

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter Buller (AFS 2005:16), föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? (ADI 631), broschyr

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-01