Fördjupning om byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifter, broschyrer, böcker, blanketter med mera om byggnads- och anläggningsarbete.

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning för byggarbetsmiljösamordnare kan behöva innehålla.

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Senast uppdaterad 2022-12-02