Ansökan om yrkeskvalificering för sprängarbasar

En sprängarbas leder och ansvarar för sprängarbeten vid exempelvis bygg- och anläggningsarbeten.

Sprängarbasen ansvarar för att arbetet sker yrkesmässigt och att de som arbetar i sprängarlaget får de instruktioner som behövs, samt för att explosiva varor och utrustning hanteras och förvaras rätt.

Sprängarbasen utses av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att sprängarbasen har rätt utbildning och tillstånd.

Så ansöker du

Du som har kvalifikationer som ansvarig vid sprängningsarbeten från annat EU/EES-land ska skicka in en ansökan med intyg på utbildning och praktisk erfarenhet till Arbetsmiljöverket via e-post.

arbetsmiljoverket@av.se

Behörighet

En sprängarbas ska ha dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning samt minst ett års praktik från sprängarbete. Vanligast är att sprängarbasen har ett så kallat sprängkort. För att få detta krävs att man har gått utbildningen ”Grundkurs i Sprängteknik”. Man ska också ha minst 1 års praktik inom området under de senaste 5 åren. Ett sprängkort är giltigt i 10 år och måste sedan förnyas. Det är arbetsgivarens ansvar att sprängarbasen repeterar och förnyar sina kunskaper.

Sprängkort utdelas i två klasser: Klass A ger behörighet för all yrkesmässig sprängning.

Klass B gäller för sprängning av mindre komplicerat slag, till exempel sönderdelning av fältstenar, betongblock, skut och klenhålssprängning.

Det är inte tvunget att ha ett sprängkort om man på annat sätt kan visa att man har den teoretiska kunskapen. Det delas egentligen inte ut något tillstånd för att vara sprängarbas, mer än att det ställs krav på utbildning och praktisk erfarenhet och detta ska kunna intygas.

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där explosiva varor används för att utföra ett sprängarbete. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-04