Ansökan om yrkeskvalificering för sprängarbasar

En sprängarbas leder och ansvarar för sprängarbeten vid exempelvis bygg- och anläggningsarbeten.

Sprängarbasen ansvarar för att arbetet sker yrkesmässigt och att de som arbetar i sprängarlaget får de instruktioner som behövs, samt för att explosiva varor och utrustning hanteras och förvaras rätt.

Sprängarbasen utses av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att sprängarbasen har rätt utbildning och tillstånd.

Behörighet

En sprängarbas ska ha dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning samt minst ett års praktik från sprängarbete. Vanligast är att sprängarbasen har ett så kallat sprängkort. För att få detta krävs att man har gått utbildningen ”Grundkurs i Sprängteknik”. Man ska också ha minst 1 års praktik inom området under de senaste 5 åren. Ett sprängkort är giltigt i 10 år och måste sedan förnyas. Det är arbetsgivarens ansvar att sprängarbasen repeterar och förnyar sina kunskaper.

Sprängkort utdelas i två klasser: Klass A ger behörighet för all yrkesmässig sprängning.

Klass B gäller för sprängning av mindre komplicerat slag, till exempel sönderdelning av fältstenar, betongblock, skut och klenhålssprängning.

Det är inte tvunget att ha ett sprängkort om man på annat sätt kan visa att man har den teoretiska kunskapen. Det delas egentligen inte ut något tillstånd för att vara sprängarbas, mer än att det ställs krav på utbildning och praktisk erfarenhet och detta ska kunna intygas.

Arbetsmiljöverket kan bara bedöma dina kvalifikationer om du har fått dem

 • inom EU/EES
 • i ett annat land, men har fått dem godkända i ett annat EU/EES-land.

Så ansöker du

 1. Skicka in din ansökan via e-post

  Ansökan ska innehålla
  • ett utbildningsintyg utställt till dig, där kursinnehållet framgår, till exempel i Word eller som pdf
  • ditt namn
  • ditt födelsedatum eller nationella id-nummer
  • e-postadress och telefonnummer till dig
  • om det behövs för ditt yrke, ska du också skicka med ett intyg från en arbetsgivare eller liknande som visar att du har rätt erfarenhet, till exempel i pdf-format.

   Skicka ansökan till

   arbetsmiljoverket@av.se

 2. Vi bekräftar och begär komplettering
  Vi bekräftar senast inom en månad att din ansökan har kommit fram till oss. Om det behövs ber vi om kompletterande uppgifter från dig.

 3. Vi skickar vidare din ansökan till UHR
  Vi skickar din ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet som bedömer om din utbildning är tillräcklig.

 4. Du får besked från oss inom tre månader
  Vi lämnar besked till dig via e-post inom tre månader från att din ansökan var komplett.

 5. Du kan överklaga
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står det hur du ska göra. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket.

 6. Vi beslutar om vi ska bedöma din ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma din ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked via e-post.

 7. Om vi inte bedömer ansökan igen skickar vi överklagan till domstolen
  Arbetsmiljöverket skickar iväg överklagan till domstolen, det vill säga den lokala förvaltningsrätten. Vi skickar också med din ansökan och alla andra handlingar i ditt ärende.

 8. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar hänsyn till alla handlingar i ärendet och fattar beslut. Du får besked direkt från domstolen.

Har du frågor? Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där explosiva varor används för att utföra ett sprängarbete. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.
Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-06-13